O tolerancji, szacunku i bezpieczeństwie w Internecie

Dzisiaj tj. 18 grudnia 2018 roku policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie. Z dziećmi klas I-III rozmawiała o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
Z uczniami klas piątych, o bezpieczeństwie w Internecie.

Sierż. szt. Marika Guzik-Gajda wyjaśniła najmłodszym uczniom, czym jest tolerancja i dyskryminacja. Podała liczne przykłady nieodpowiednich zachowań w szkole wobec rówieśników, opierając się na przykładach prowadzonych spraw i doświadczeniu zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś staje się ofiarą przemocy rówieśniczej. Jakie są konsekwencje prawne stosowania przemocy. Mundurowa rozmawiała z dziećmi o stereotypach i uprzedzeniach oraz poszanowaniu godności ludzkiej, propagując takie wartości jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy innym. Ponadto sierż. szt. Marika Guzik-Gajda przypomniała uczniom klas I-III o bezpieczeństwie w czasie zimowego wypoczynku. Jak zachować się podczas zabawy na śniegu czy lodowisku. Z kolei z uczniami klas piątych rozmawiała o bezpieczeństwie w Internecie. Policjantka przekazała wiele cennych informacji o najnowszych i najbardziej aktualnych zagrożeniach internetowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Udzieliła wskazówek i porad w tym zakresie m.in. : jak uchronić się przed cyberzagrożeniami
i gdzie szukać pomocy. Dużo uwagi poświęciła tzw. „anonimowości w Sieci” i cyberprzemocy.