Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W środę 30 stycznia 2019r. odbyła się III sesja Rady Powiatu w Olkuszu. Na wniosek Radnych porządek obrad rozszerzono u uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019. Rada Powiatu w Olkuszu przyjęła jednomyślnie wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Oprócz w/w były to uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 rok; wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego; obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przyjęto również sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.