Nowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

1 lutego br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w sali narad im. insp. Marka Woźniczki miało miejsce uroczyste powierzenie obowiązków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu oraz powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Piotrowi Morajce.

Szef małopolskich policjantów nadinspektor dr Krzysztof Pobuta w obecności kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił osiągnięcia zawodowe awansowanych policjantów. Następnie wręczając rozkazy personalne uroczyście przekazał obowiązki I Zastępcy inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu, któremu podlega pion kryminalny. Natomiast Zastępcą – nadzorującym pion prewencji - został mł. insp. Piotr Morajko.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie życzył swoim zastępcom aby wypełnianie przez nich zadań na obejmowanych stanowiskach przynosiło oczekiwane społecznie efekty i zawodową satysfakcję. Nowi Zastępcy zapewnili, ze dołożą wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom zarządzania podległymi pionami.

Inspektor Robert Strzelecki realizował dotychczas obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Mł. insp. Piotr Morajko, dotychczas tj. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu a wcześniej piastował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie – nadzorując pion prewencji.