Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

4 grudnia 2019 r. odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS oraz wspierania społecznych kampanii edukacyjnych koordynowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Głównym celem konkursu jest wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposobów zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS, promowanie asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Nasi laureaci:
I miejsce - Zuzanna Lubaszka i Zuzanna Kaplita, uczennice II LO w Olkuszu
II miejsce – Katarzyna Leśniak, Julia Zagajeska, uczennice IV LO w Olkuszu
III miejsce - Julia Bernaś, Kacper Faron, uczniowie ZS w Wolbromiu.

Dziękujemy Stacji za współpracę, a laureatom i uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy.