Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W dniu 26 września 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego dla uczniów – laureatów w trójstopniowych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, laureatów  w konkursach, festiwalach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz uczniów, którzy zdobyli medal w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Wniosek o przyznanie nagrody będący załącznikiem Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski (zał. do Uchwały Nr VI/51/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r.) składa się w terminie do 10 czerwca danego roku.

Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przyznał:

7 nagród pieniężnych dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad:
1. Amelii Jałowiec uczennicy IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym,
2. Natalii Pandel uczennicy IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego,
3. Bartosza Bazana ucznia IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu  laureata w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie,
4. Zuzanny Jurkiewicz IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym,
5. Miłosza Majdy ucznia I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu nagrodzonego "Honorowym Henrykiem" na 19. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych oraz Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych,
6. Kamila Maja ucznia Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu laureata I miejsca w Turnieju Wiedzy Mechatronicznej,
7. Mateusza Chwasta ucznia Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu laureata III miejsca w Turnieju Wiedzy Mechatronicznej

4 nagrody pieniężne dla uczniów, którzy zdobyli brązowy medal w zawodach sportowych :
1. Damian Berkowicz z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu ½ Finału Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców,
2. Kacper Gałka z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu ½ Finału Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców
3. Michał Janczyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu ½ Finału Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców
4. Jakub Gałka z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu ½ Finału Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców

Nagrody pieniężne zostały przyznane też najlepszym uczniom wytypowanym na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej w każdej ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski:

1. Michał Kurek I LO Olkusz
2. Aleksandra Styczeń II LO Olkusz
3. Julia Chochół IV LO Olkusz
4. Magdalena Kozioł ZS Nr 1 Olkusz
5. Julia Abramowicz ZS Nr 3 Olkusz
6. Oliwia Karasińska ZS Nr 4 Olkusz
7. Karolina Kwiecińska ZS Wolbrom
8. Alicja Jagła ZSS OlkuszNagrody wręczył Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Waldemar Mendak w obecności Magdaleny Medyńskiej i Iwony Piekoszewskiej – pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.