Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Blisko 3 mln złotych wyniosły wydatki z ostatnich miesięcy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Prace zostały wykonane w ponad 20 jednostkach, znacznie poprawiając komfort uczniów, którzy przed tygodniem rozpoczęli nowy rok szkolny i sami najlepiej przekonują się, jak wiele zmienia się w ich najbliższym otoczeniu.

- Koniec wakacji i początek roku szkolnego to dobry czas, by podsumować inwestycje, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie w naszych szkołach i przedszkolach. Wiele z nich wykonaliśmy w minione wakacje, choć część prowadziliśmy jeszcze w czasie roku szkolnego 2020/2021. Mocno zabiegam o to, by najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zdobywali wiedzę w jak najlepszych warunkach – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przedszkole Nr 8

Duża część wykonanych prac polegała na odświeżeniu sal lekcyjnych lub gimnastycznych, drobnych remontach lub naprawach. Są to inwestycje wykonywane niemal w każdej jednostce według bieżących potrzeb. Były również większe inwestycje, takie jak:

 • W Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu za ponad 143 tys. złotych powstało m.in. nowe zaplecze parkingowe z chodnikiem i ogrodzenie z bramą wjazdową.
 • Nowy parking o wartości blisko 150 tys. złotych zyskał również basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.
 • Od kilku miesięcy uczniowie mogą korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3. Koszt remontu wyniósł 135 tys. złotych.
 • Do końca września powinna zakończyć się modernizacja łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem schodołazu w Szkole Podstawowej Nr 4. Wartość prac to ponad 50 tys. złotych.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 zyskał nową pracownię terminalową, która kosztowała ponad 63 tys. złotych.
 • W Szkole Podstawowej Nr 10 zainstalowano 16 nowych zestawów okiennych, które kosztowały ponad 59 tys. złotych.
 • W Osieku, oprócz wykonania nowych podłóg w dwóch salach lekcyjnych i na sali gimnastycznej, powstała dokumentacja na budowę przedszkola. Został już ogłoszony przetarg, a szacowana wartość inwestycji wynosi blisko 6 mln złotych.
 • Przy szkole w Sienicznie powstało nowe boisko o wartości prawie 84 tys. złotych.
 • W Zawadzie wykonany został kolejny etap prac modernizacyjnych, tym razem polegających m.in. na remoncie pomieszczenia pielęgniarki, łazienki, klatki schodowej, czy instalacji sanitarnej na piętrze. Wartość prac sięgnęła niemal 65 tys. złotych.
 • Modernizacji poddano Szkołę Podstawową w Zedermanie, choć mieszkańcy tej miejscowości z pewnością najbardziej ucieszą się z ogłoszonego przetargu na rozbudowę Zespołu Szkolno–Przedszkolnego o część przedszkolną. Wartość zaplanowanych prac sięga blisko 3,7 mln złotych.
 • Do końca września powinna zakończyć się modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Nr 3. Prace oszacowano na 73 tys. złotych.
 • Największą z zakończonych już inwestycji wykonano w Przedszkolu Nr 8, gdzie wykonano pełną termomodernizację budynku z remontami pomieszczeń i zagospodarowaniem otoczenia. Wartość prac przekroczyła 1,2 mln złotych.
 • W Przedszkolu Nr 10 wykonano remonty dwóch łazienek dla dzieci. Wartość prac to około 135 tys. złotych.

Sala w Szkole Podstawowej Nr 3

Parking przed Szkołą Podstawową Nr 1

Sanitariat w Przedszkolu Nr 10

Parking ZSPI Nr 1

- To oczywiście nie wszystkie inwestycje, którymi objęliśmy nasze jednostki edukacyjne. Przed nami rozstrzygnięcie przetargów na budowę przedszkola w Osieku i rozbudowę Zespołu w Zedermanie o część przedszkolną. Są to zadania, których łączna wartość sięga blisko 10 mln złotych. W dalszym ciągu będziemy prowadzić także mniejsze prace remontowe w naszych szkołach i przedszkolach. Chcemy, by baza edukacyjna w Gminie Olkusz się rozwijała, gdyż na tym korzystają przyszłe pokolenia – podsumowuje Roman Piaśnik.