Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


Na XXXI Sesji Rady Powiatu w Olkuszu dokonano zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Olkuszu, w wyniku której Pani Paulina Polak zastąpiła Panią Krystynę Kowalewską na stanowisku Wicestarosty Powiatu Olkuskiego. Za wyborem nowej Wicestarosty zagłosowało 19 radnych (3 głosy wstrzymujące się). Pani Krystyna Kowalewska została wybrana do składu Zarządu Powiatu, obejmując stanowisko nieetatowego członka Zarządu.
 
„Składam podziękowania Pani Krystynie Kowalewskiej za ponad 2 lata współpracy na stanowisku Wicestarosty Powiatu Olkuskiego. Dziękuję za profesjonalne oraz merytoryczne podejście do swoich obowiązków oraz pełną szacunku i życzliwości postawę wobec współpracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie gratuluję Pani Paulinie Polak objęcia stanowiska w miejsce Pani Krystyny Kowalewskiej. Jestem przekonany, że współpraca z Panią Wicestarostą Pauliną Polak zapewni ciągłość realizacji zamierzonych działań. Swoją postawą i charakterem niejednokrotnie udowodniła Ona, że wzajemny szacunek
i tolerancja jest kluczem w pracy na rzecz mieszkańców.