17 października 2022 r. olkuska Biblioteka przystąpiła do realizacji projektu MAŁOPOLSKA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM, który jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu Ogólnopolski Głos Seniora oraz twórca programów Ogólnopolska Karta Seniora i Głos Seniora.

Celem projektu jest promowanie wiedzy na temat pszczół, uświadomienie społeczeństwa o ważnej roli pszczoły jako zapylacza oraz pokazanie w jaki sposób każdy z nas może codziennie pomagać pszczołom i tworzyć środowisko im przyjazne.

W ramach kolejnego proekologicznego działania, które olkuska Biblioteka realizuje z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, w przestrzeni wokół olkuskiej Biblioteki zasadzono miododajne rośliny. W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu oraz seniorzy z Olkuskiej Rady Seniorów.

Podczas wydarzenia dr inż. Marek Pilch - przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO opowiedział zebranym m.in. o roli pszczół w środowisku naturalnym.

Na zakończenie Miasto i Gmina Olkusz, Prezes Olkuskiej Rady Seniorów – Pani Zdzisława Gardeła, olkuskie PLASTUSIOWO oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu otrzymali certyfikaty partnerów kampanii.