Razem z olkuskim Nadleśnictwem ostrzegamy przed niebezpiecznymi zapadliskami powstającymi na terenie leśnictw Pomorzany, Żurada i Bolesław, a także przypominamy o wydanym okresowym zakazie wstępu do lasów w tych rejonach.

3 października br. Nadleśnictwo z Olkusza zaktualizowało zarządzenie nr 39/2022  w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadlisk. Z treścią zarządzenia oraz mapkami poglądowymi można zapoznać się na stronie Nadleśnictwa Olkuskiego: 

https://olkusz.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/sZMuYVQnCYU4/content/zapadliska-zakaz-wstepu-do-lasu

Nieprzestrzeganie niniejszego prawa miejscowego jest wykroczeniem i jest zagrożone karą grzywny. Apelujemy do turystów i grzybiarzy o przestrzeganie zakazu wstępu na tereny leśne wskazane przez Nadleśnictwo Olkusz,  a także o nie zbliżanie się i nie podchodzenie do już istniejących zapadlisk. Prosimy również o wszelkie informacje na temat nowych, nieoznaczonych obniżeń terenu, dzięki którym będzie można szybko podjąć działania zmierzające do ich zabezpieczenia.