Wczoraj (15.11. br.) w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia służby cywilnej. W spotkaniu z pracownikami cywilnymi komendy uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszy insp. Adam Milanowski oraz kierownictwo tutejszej jednostki.

W tym roku obchodziliśmy 100-lecie służby cywilnej. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Z tej okazji I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszy inspektor Adam Milanowski w imieniu szefa olkuskiej Policji oraz kadry kierowniczej  złożył najserdeczniejsze życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym wszystkim pracownikom cywilnym zgromadzonym  w auli komendy. I Zastępca wyraził  swoją wdzięczność za wielki wkład i zaangażowanie,  jakie wnoszą pracownicy policji  dla dobra policjantów i mieszkańców powiatu olkuskiego. 

„Jestem pełen wdzięczności i uznania dla Waszej ciężkiej pracy i wielkiego zaangażowania, które wkładacie dla zapewnienia bezpieczeństwa policjantom i tym samym mieszkańcom powiatu olkuskiego. Wasza lojalność i pasja do zawodu zasługuje na szczególne uznanie. Choć nie nosicie munduru, wykonujecie niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie. To dzięki Wam możemy co dzień wychodzić do służby, czując ten komfort, że sprawy związane z naszą formacją są przez Was dopilnowane”.

W Komendzie Powiatowej  Policji w Olkuszu  zatrudnionych jest  43  pracowników cywilnych, w tym 20 w korpusie służby cywilnej.