Policjanci, prowadzą liczne działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu olkuskiego. Istotne znaczenie ma tu profilaktyka, która jest jednym z ich priorytetowych zadań.

W miniony piątek tj. 18.11. br. Komendant oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kluczach spotkali się z seniorami w Urzędzie Gminy w Kluczach. Głównym celem tego spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się oni ofiarami przestępstw czy wykroczeń. Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie osób starszych i udzielili wskazówek - jak nie stać się osobą pokrzywdzoną przestępstwem oraz w jaki sposób reagować w przypadku zagrożenia. Szczególną uwagę zwrócili  na nowe metody działania oszustów, wykorzystujących łatwowierność osób starszych. Omówili również zagrożenia, na które można narazić się w Sieci, m.in. nielegalne treści, kradzieże danych osobowych,  włamania na konta, wyłudzenia czy oszustwa. By nie stać się ofiarą nieuczciwych dostawców usług, policjanci  wyjaśnili słuchaczom, na co powinni zwracać uwagę czasie zawierania umów.

Na koniec spotkania policjanci odpowiadali na pytania. Mundurowi wyjaśnili, m.in. jak funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwem i aplikacja „Moja Komenda”, a także omówili nowy model funkcjonowania programu „dzielnicowy bliżej nas”. Aby seniorzy byli bezpieczni na drodze, dzielnicowi przypomnieli im  o przepisach w  ruchu drogowym.  

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zadawali również pytania, na które wyczerpująco odpowiadali policjanci.