Wczoraj (17.01.br.) policjantka zajmująca się prewencją oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, spotkali się z dziećmi i opiekunami w Domu Dziecka „Pomocna Dłoń” w Olkuszu”. Policjanci edukowali słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, opierając się o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Spotkanie było również okazją, by porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie podczas ferii.

Spotkanie z policjantami miało przede wszystkim formę apelu i instruktażu. Głównym tematem  tej wizyty była odpowiedzialność prawna osób nieletnich, zagrożenia związane z używaniem środków odurzających, jak również przemoc szkolna i internetowa. W czasie spotkania policjanci opisywali zachowania  dzieci i młodzieży, na które należy zwracać szczególną uwagę.  Na zachowania nieakceptowane społecznie i sytuacje, które mogą doprowadzić do konfliktu z prawem. Spotkanie było również okazją, by porozmawiać  z dziećmi o bezpieczeństwie podczas ferii. Policjanci edukowali młodzież o zagrożeniach,  jakie czyhają na nie w Internecie. Szczególną uwagę  zwrócili  na anonimowość w Sieci, która sprawia, że młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ktoś, kogo nie znają i nie widzą, może wyrządzić im krzywdę.

Edukacja uczniów nt. różnych zagrożeń i sposobów ich unikania, to główny cel działań profilaktycznych. Spotkania w Domu Dziecka z pewnością będą kontynuowane.