Kiedy rozpoczyna się sezon zimowy i na zewnątrz panują niskie temperatury, policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne. Zazwyczaj to pustostany, altanki, ogródki działkowe, czy przystanki autobusowe są miejscami, gdzie bezdomni nocują i szukają schronienia. Co roku na terenie powiatu olkuskiego do akcji aktywnie włączają się dzielnicowi. W swoich rejonach służbowych monitorują sytuację takich osób i oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, często osobom samotnie zamieszkującym i starszym.

Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdmnych, czy samotnie zamieszkujących, wtedy to funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz komisariatów w Wolbromiu, Bukownie i Kluczach prowadzą działania "Zima". Mundurowi dokładnie wiedzą, gdzie w rejonie służbowym przebywają osoby starsze, samotnie zamieszkujące  i chcą zapewnić  im pomoc i wsparcie. Działania prewencyjne policjantów polegają również na bieżącym monitorowaniu i  kontrolowaniu miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. To najczęściej pustostany, ogródki działkowe,  altany i wiaty autobusowe.

W ubiegłych latach zdarzało się dosyć często, że  policjanci odwozili potrzebujących do domów, do schronisk dla osób bezdomnych, do izb wytrzeźwień,  ponieważ często były to osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy przebywały w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Takie osoby, z powodu wypitego alkoholu, nie odczuwają zimna i dlatego są narażeni na śmiertelne wychłodzenie. Dlatego nie należy przechodzić obojętnie obok osób nietrzeźwych. Pamiętajmy, że właśnie te osoby wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
 

Jak co roku, apelujemy do wszystkich o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Jeśli widzimy osobę bezdomną lub starszą, która potrzebuje pomocy, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane. Chodzi przede wszystkim o to, by oprócz apeli publikowanych na  stronach internetowych lokalnych mediów, nikt nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, który np. śpi na ławce. Nie bądźmy też obojętni na osoby przebywające w pustostanach, altankach czy ogródkach działkowych.  Bezdomni bardzo często, w takich miejscach  rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne dla nich i otoczenia.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na takie przypadki.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie  zapytajmy czy nie potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że funkcjonują ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Policjanci informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego również możemy powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
Takim osobom możemy pomóc poprzez kontakt z poniższymi instytucjami działającymi na terenie powiatu olkuskiego:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ul. Piłsudskiego 21 w Olkuszu,  tel. 32-643-39-41,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, tel. 32 641-32-12,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 56 Bolesław, tel. 32-642-40-34
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3, tel. 32-642-12-30, 32-642-11-41
  • Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul Skalska 20,  tel. 32-644-10-75,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu, Trzyciąż 99, tel. 12-389-49-34
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach ul. Zawierciańska 16, tel. 32-642-84-67.