Olkusz razem dla przyszłości: Mieszkańcy wpływają na Program Rewitalizacji
Olkusz nie spoczywa na laurach - kolejny krok w kierunku odnowy miasta i gminy. Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji przynoszą nowe pomysły od mieszkańców, które mają szansę odmienić oblicze regionu na lata 2016-2026.
  1. Mieszkańcy Olkusza aktywnie uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta i gminy.
  2. Burmistrz Roman Piaśnik wskazuje na sukcesy dotychczasowych przedsięwzięć i zaprasza do dialogu na temat nowych inicjatyw.
  3. Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji i realizacji projektów odpowiadających realnym potrzebom.
  4. Propozycje nowych zadań rewitalizacyjnych będą poddane szczegółowej analizie.
  5. Do 1 marca 2024 r. mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i propozycje, które zostaną wzięte pod uwagę przy aktualizacji programu.

W ostatnich latach Olkusz zyskał wiele dzięki działaniom rewitalizacyjnym, które odmieniły wizerunek miasta i poprawiły jakość życia jego mieszkańców. Odrestaurowane parki, zmodernizowana infrastruktura szkolna i przedszkolna, czy odnowione obiekty użyteczności publicznej, to tylko niektóre z realizacji, które były możliwe dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji. Teraz przed nami kolejne wyzwania i szansa na dalsze przekształcenia.

"Gminny Program Rewitalizacji pozwolił nam zrealizować wiele inwestycji, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem finansowym naszego samorządu. Chcemy, aby podejmowane przez nas inicjatywy jak najbardziej odpowiadały realnym potrzebom Mieszkańców, dlatego wcześniej o nich rozmawiamy" – mówi Roman Piaśnik, Burmistrz Olkusza.

Spotkania, które odbywają się w ramach cyklu konsultacyjnego, przyciągają liczne grono osób zainteresowanych przyszłością Olkusza. Wśród uczestników znaleźć można przedstawicieli różnych sektorów społeczności lokalnej, od liderów opinii, przez przedstawicieli instytucji oświatowych, po mieszkańców zainteresowanych aktywnym kształtowaniem swojego otoczenia.

Analiza dotychczasowych działań i zapisów w Programie Rewitalizacji wskazała na potrzebę aktualizacji i wprowadzenia nowych projektów. Mieszkańcy, angażując się w rozmowy, mają okazję zgłaszać własne pomysły, które mogą zostać wcielone w życie. To właśnie ich zdanie i potrzeby są dla urzędników cennym źródłem inspiracji w planowaniu kolejnych kroków.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w procesie konsultacji. To niepowtarzalna okazja, by mieć realny wpływ na przyszłość Olkusza. Szczegółowe informacje na temat sposobów zgłaszania propozycji i uwag można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy.

Przyszłość Olkusza kształtuje się przez działania nas wszystkich. Nie przegap szansy, by przyczynić się do tworzenia przestrzeni, w której chcemy żyć.


Według informacji z: Urząd Miasta Olkusz