Urząd Miasta przypomina o terminie płatności podatku lokalnego
Ważna informacja dla mieszkańców: zbliża się termin I raty podatków lokalnych. Nie przegapcie tego terminu, by uniknąć nieprzyjemności związanych z opóźnieniami w płatnościach.
  1. 15 marca 2024 r. – ostateczny termin wpłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych.
  2. Indywidualne rachunki bankowe – preferowana forma płatności, umożliwia uniknięcie kolejek.
  3. Możliwość płatności w kasie Urzędu lub u inkasentów.
  4. Opóźnienie w płatnościach skutkuje naliczeniem odsetek oraz kosztami upomnienia.

Zbliżający się termin płatności pierwszej raty podatków lokalnych to ważny moment dla każdego mieszkańca posiadającego nieruchomość, działkę rolną czy teren leśny. To czas, kiedy należy zadbać o uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu, by uniknąć dodatkowych kosztów. Płatności dokonywane na indywidualne rachunki bankowe to najwygodniejszy sposób, by szybko i bez zbędnych formalności uregulować należności. Urząd zachęca do korzystania z tej opcji, jednak dla osób preferujących tradycyjne metody, dostępna jest także płatność bezpośrednio w kasie Urzędu lub u lokalnych inkasentów.

Warto pamiętać, że opóźnienie w płatnościach nie jest obojętne i wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami. Niewpłacona w terminie należność automatycznie staje się zaległością podatkową, co pociąga za sobą naliczenie odsetek. Dodatkowo, w przypadku braku wpłaty, Urząd wystawia upomnienie, co generuje kolejne koszty, tym razem w wysokości 16 zł. Dlatego tak ważne jest, by zaznaczyć sobie w kalendarzu datę 15 marca i zadbać o terminowe uregulowanie podatków.

Podatki lokalne są ważnym elementem budżetu gminy, finansującym wiele kluczowych dla mieszkańców inwestycji i usług. Regularne i terminowe płatności są wyrazem dbałości o wspólne dobro i przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności. Dlatego też Urząd Miasta i Gminy serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pamiętają o swoich obowiązkach i przyczyniają się do budowania lepszego jutra dla nas wszystkich.


Opierając się na: Urząd Miasta w Olkuszu