Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Akcja Dzień Odblasków

1 października 2018 roku, będzie „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków 2018”.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, podjęło inicjatywę organizacji akcji pn. „Dzień Odblasków 2017”. W ramach tego przedsięwzięcia 6 grudnia2017 r. w jednym z warszawskich przedszkoli odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca wspomnianą akcję, podczas której dzień 1 października 2018 roku ogłoszony zostanie „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków 2018”. Celem planowanych działań jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zmroku poza obszarem zabudowanym ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Elementem akcji będzie również ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który oficjalnie zostanie ogłoszony 6 grudnie 2017 roku, podczas organizowanej konferencji.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu włączy się do zaplanowanej akcji w dniu 6 grudnia 2017 roku, mającej na celu rozpowszechnienie wśród obywateli planowanej akcji. Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego, będą prowadzili działania profilaktyczne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz podczas popołudniowo-wieczornych kontroli będą pouczać o zasadności ich używania.