Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Pogadanki z uczniami o bezpieczeństwie podczas ferii

Dzielnicowi i policjantka profilaktyki, przeprowadzili z dziećmi szereg spotkań poświęconych tematyce bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Policjanci przed rozpoczynającymi się feriami, opowiadali swoim słuchaczom jakie zagrożenia czyhają na nich w trakcie zimowych zabaw. Przestrzegali jak może skończyć się wchodzenie na lód lub zabawy na sankach w niebezpiecznych miejscach. Mówili także, gdzie i w jaki sposób powinny bawić się dzieci, żeby zimowa przygoda była bezpieczna. Spotkania były też doskonałą okazją do przypomnienia dzieciom o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Funkcjonariusze przypominali o akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, przygotowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Przy tej okazji omawiali zasady bezpieczeństwa na stoku, konieczności stosowania kasku ochronnego i przestrzeganiu zasad jakie panują na zjazdowych trasach. Dzielnicowi odwiedzając szkoły przekazywali dyrektorom plakaty, na których widniały ich dane kontaktowe. W ten sposób promowali program „Dzielnicowy bliżej nas” „Moja komenda” oraz „ Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Policjanci zaplanowali już kolejne spotkania w szkołach i placówkach zorganizowanego wypoczynku, będą rozmawiać z dziećmi także w czasie ferii.