Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

spoKREWnieni służbą” w Małopolsce

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa zorganizowana w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.

Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

W piątek ( 2 marca br. ) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostanie przeprowadzona zbiórka krwi w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „spoKREWnieni służbą” dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach akcji krwiodawstwa przed budynkiem KWP w Krakowie stacjonował będzie krwiobus z RCKIK w Krakowie. Krew będzie można oddawać w godz. 730 – 1300.

W ramach akcji „spokrewnieni służbą” na terenie województwa małopolskiego w marcu zostanie przeprowadzonych kilkanaście zbiórek krwi. Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Do akcji oddawania krwi zapraszamy policjantów , pracowników Policji, ale także funkcjonariuszy innych służb, jak również mieszkańców naszego województwa.