Życzenia świąteczne od Komendanta Głównego Policji

Życzenia dla policjantów, policjantek i pracowników Policji od nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji.

Życzenia od Komendanta Głównego Policji