„Dzielnicowy bliżej nas” -  spotkania z dziećmi i młodzieżą

Spotkania dzielnicowych z dziećmi i młodzieżą doskonale wpisują się w kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Dzielnicowy bliżej nas”. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego dzielnicowi z powiatu olkuskiego odwiedzają placówki i przypominają dzieciom o bezpieczeństwie w czasie wakacyjnego wypoczynku.

Dzielnicowi podejmują działania i zadania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zadania te wynikają m.in. z Zarządzenia Komendanta Głównego Policji. Do nich należy w szczególności, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego, jak również prowadzenie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego dzielnicowi spotykali się w szkołach z dziećmi i młodzieżą, by porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie. Aby wyjazd na wakacyjny wypoczynek był bezpieczny a czas spędzony nad wodą, w górach czy w domu przyniósł tylko miłe wspomnienia, dzielnicowi przypominali uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu ostrożności w zawieraniu nowych znajomości. Ponadto informowali o zagrożeniach w Internecie, na które dzieci i młodzież mogą być narażeni.

Podczas półkolonii dzielnicowi oraz policjantka zajmująca się profilaktyką wraz z pracownikami sanepidu będą odwiedzać dzieci i młodzież przekazując im wiedzę z zakresu wiktymologii i bezpieczeństwa. Będą również informować o szkodliwości zażywania dopalaczy i środków odurzających.