Olkusz. Święto Policji

Dzisiaj (26 lipca br.) o godzinie 13.00 funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, obchodzili święto upamiętniające 99 rocznicę powstania polskiej Policji. Patronat nad tegoroczną uroczystością objął Pan Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości udział wzięli inspektor Robert Strzelecki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Tomasz Zając Komendant Powiatowy Policji w Olkusz, jego zastępca, młodszy inspektor Jarosław Klich a także komendanci z komisariatów podległych jednostce, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Wśród znamienitych gości obecni byli: Pani Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP, Pan Jan Orkisz - Wicestarosta olkuski, Burmistrzowie i Wójtowie, ks. Henryk Chmieła - kapelan olkuskiej Policji, przedstawiciele instytucji oraz służb inspekcji i straży, z którymi olkuska policja na co dzień współpracuje.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Marcina Dzięcioła, inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Następnie wprowadzono sztandar komendy i odegrano hymn państwowy.

Zebranych gości witał Gospodarz - insp. Tomasz Zając, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu. Szef olkuskiej policji złożył podziękowania policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za ich trudną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców ziemi olkuskiej. W swym przemówieniu podziękowania skierował dla wszystkich instytucji, organizacji oraz podmiotów, uczestniczących wraz z policją w utrzymaniu bezpieczeństwa obywateli: „W tym szczególnym dniu pragnę podziękować wszystkim tu obecnym za pomoc i współpracę w realizacji zdań jakie stoją przed policją”.

Dzisiaj z okazji Święta Policji z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 25 olkuskich policjantów otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe. Tradycyjne oprócz awansów na wyższe stopnie policyjne, starosta, burmistrzowie oraz wójtowie nagrodami za uzyskane wyniki w pracy zawodowej wyróżnili 22 policjantów i pracownika Policji.

Podczas uroczystości zarówno inspektor Robert Strzelecki, jak i inspektor Tomasz Zając pogratulowali wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom oraz pracownikom Policji. Komendanci życzyli im pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. szef olkuskiej policji funkcjonariuszom bezpiecznej i spokojnej służby: „ Żebyście zawsze wracali cali i zdrowi do waszych domów a życiowa przygoda, jaką jest służba w Policji dawała Wam satysfakcję i powód do dumy”. Wiele ciepłych słów do policjantów i pracowników Policji zostało skierowanych ze strony zaproszonych gości.