Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.08.2018 r. Uchwałą Nr 365/35/V/2018 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.
Powyższy program w 2018 roku realizować będą:

  1. Centrum Medyczne Promed Sp. z o. o., ul. Laskowska 4a, 32-329 Bolesław
  2. MEDBUK Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno
  3. NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o., ul. Zawierciańska 14, 32-310 Klucze
  4. Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s. c. ul. K.K. Wielkiego 28, 32-300 Olkusz
  5. Eskulap Sp. z o. o. ul. K. K. wielkiego 64, 32-300 Olkusz
  6. OLMED Sp. z o. o., ul. Nałkowskiej 1, 32-300 Olkusz
  7. NZOZ „SANA- MED” s. c., ul. Buchowieckiego 15 a, 32-300 Olkusz
  8. Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL- MED. Sp. z o. o., ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom