Pies wbiegł na jezdnię. Kierowca chciał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem i wpadł do rowu

W poniedziałek tj. 17 grudnia 2018 roku policjanci, strażacy i pogotowie udzielało pomocy kierowcy skody, który wpadł do rowu. Mężczyzna, chcąc uniknąć potrącenia psa, który wbiegł na jezdnię, odbił kierownicą, wjechał w słup telekomunikacyjny, a następnie wpadł do rowu i uderzył w betonowy mostek. Policjanci przypominają właścicielom zwierząt o ich obowiązkach i odpowiedzialności za wyrządzone przez nie szkody.

Właściciele czworonogów często nie zdają sobie sprawy, że zwierzę to nie zabawka, a wielka odpowiedzialność. Wynika to m.in. z przepisów kodeksu prawa cywilnego, głównie z art. 431§1, który stanowi, że Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia, gdy zwierzę wyrządzi szkodę materialną lub fizyczną np. pogryzie jakąś osobę, może ponieść nie tylko właściciel, ale i osoba, która w danym momencie sprawowała nad psem opiekę. W takim przypadku nie ma znaczenia czy zwierzę było pod nadzorem człowieka, czy zabłąkało się bądź uciekło. Odpowiedzialność wynika z przepisów kodeksu cywilnego, które określone zostały w art. 361, 362, 363, 444 – 447.

W przypadku wystąpienia szkody na osobie (pogryzienie przez psa) możliwe jest pociągnięcie opiekuna do odpowiedzialności karnej. Wymiar kary będzie wtedy zależał od uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Określone jest to w przepisach kodeksu karnego w artykułach 156 i 157.

Właściciel psa zobowiązany jest również do zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa, co wynika z art. 77 przepisów kodeksu wykroczeń. Pies musi być wyposażony w smycz a w zależności od rasy czy wielkości w kaganiec, który przeznaczony jest przede wszystkim dla ras niebezpiecznych. Nie w każdej jednak sytuacji, właściciel odpowie za niebezpieczne zachowanie zwierzęcia, albowiem zgodnie z art. 78 kodeksu wykroczeń, karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, podlegać będzie ten, kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne.

Oprócz odpowiedzialności prawnej na opiekunie zwierzęcia ciążą również obowiązki. Właściciel czworonoga musi zapewnić swojemu pupilowi odpowiednie lokum, warunki i wyżywienie. Nie wolno trzymać zwierzęcia domowego na uwięzi (np. łańcuchu) dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, przy czym nie może ona być krótsza niż 3 metry. Trzeba również pamiętać o obowiązkowym szczepieniu zwierząt - art. 56 ust 1 i 2 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozić może kara grzywny, kara aresztu bądź pozbawienia wolności do lat 3. Należy również wziąć pod uwagę kwestie odpowiedzialności za porządek i czystość, które regulują przepisy prawa miejscowego danej gminy. Warto więc zapoznać się z treścią takiej uchwały.