Debata społeczna w Kluczach „Bezpieczeństwo w turystyce”

5 lutego 2019 roku w Ośrodku Kultury „Papiernik” w Kluczach odbyła się debata społeczna „Bezpieczeństwo w turystyce”. Była to kolejna już debata poświęcona Bezpieczeństwu na Pustyni Błędowskiej.

W debacie wzięło udział około 40 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze, Bogumił Sobczyk Wicestarosta Powiatu Olkuskiego, Iwona Walnik- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Klucze, Radni Rady powiatu olkuskiego Pani Marta Dziura i Pan Kamil Wołek, mł. bryg. Michał Polak Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu, Pułkownik Ryszard Ziółkowski Zastępca Szefa RZI w Krakowie, komisarz Marek Kalarus Naczelnik Sztab Policji KPP w Olkuszu, komisarz Dominik Szot p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Olkuszu, Jan Górecki – Komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa w Olkuszu, Sołtys Wsi Klucze Pani Aneta Oleksy, Małgorzata Kocjan - Prezes Koła PTTK w Kluczach, Wiola Woźniczko Redaktor „Przeglądu Olkuskiego”, Rafał Jaworski Redaktor „Echa Klucz”, Prezes Stowarzyszenia Pustynnej Grupy Terenowej oraz mieszkańcy.

Kilka miesięcy temu Komisariat Policji w Kluczach zorganizował debatę społeczną dot. bezpieczeństwa na pustyni. Właśnie wtedy padło wiele pomysłów i propozycji , które miały służyć poprawie bezpieczeństwa. Niektóre z tych propozycji udało się zrealizować.

5 lutego 2019 roku padły kolejne pytania i pomysły. Wówczas dyskutowano nt. ograniczenia prędkości do 50 km/h przy drodze Klucze – Hutki, wspólnych patroli policji i żandarmerii wojskowej w miejscach, gdzie dochodzi do wandalizmu, o dodatkowej alternatywnej drodze dla ruchu pieszych (droga ewakuacyjna), wyznaczeniu legalnych tras, gdzie będą mogły poruszać się pojazdy Off Rodowe. Zwrócono również uwagę na problem hałasu występujący podczas orgaznizowanych imprez plenerowych, który dotyka mieszkańców. Kolejną debatę ewaluacyjną zaplanowano we wrzesniu, gdzie zostaną omówione szczegółowo przedsięwięcia, które we współpracy z instytuacjami uda się nam zrealizować.

Podsumowania debaty dokonał Komendant Komisariatu Policji w Kluczach, komisarz Jerzy Wilk, który zakończył debatę i podziękował gościom za ich przybycie.