Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jana Gąsienicy-Walczaka odbyło się dzisiaj w Starostwie spotkanie tematyczne nt. możliwości rozwoju zawodowego dla Małopolan. Poza prezentacjami projektów Kierunek Praca, Kierunek Kariera Zawodowa i Nowy Start w Małopolsce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego podpisano Deklarację współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych, która w wymiernym stopniu przyczyni się do rozwoju potencjału kapitału ludzkiego w Małopolsce oraz skutecznie zapobiegnie negatywnym skutkom społecznym związanym z niedostosowaniem kompetencji mieszkańców do sytuacji na rynku pracy.

Udział w spotkaniu wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Łukasza Kmita oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu olkuskiego: Wójt Norbert Bień, Wójt Krzysztof Dudziński, Burmistrz Mirosław Gajdziszewski, Z-ca Burmistrza Bożena Krok, Burmistrz Adam Zielnik, Wójt Roman Żelazny.

Minister Jacek Osuch przekazał dobre wiadomości z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Małgorzaty Adamczyk-Kurzak. Pracownicy PUP otrzymali środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne w kwocie 69,1 tys. zł. Dziękujemy za wsparcie!