Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zbliżają się święta. Przypominamy i apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Tylko nasze wspólne działania mogą doprowadzić do poprawy sytuacji epidemiologicznej.

W związku ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju, stojąc w obliczu wyzwania, jakim jest trzecia fala pandemii, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz przeciwdziałać popełnianiu związanych z tym przestępstw i wykroczeń, zwracamy się z prośbą i apelem do wszystkich o włączenie się do działań w tym zakresie.
Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich, wykazujemy się troską o nas samych i o naszych bliskich.
Niestety pomimo wprowadzonych zakazów oraz wzrostu liczby osób zakażonych, w tym brytyjską odmianą koronawirusa, daje się zauważyć coraz częstsze ignorowanie obowiązujących przepisów, przede wszystkim dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu i zakrywania nosa i ust.
Dlatego też, przypominamy, że w kościołach obowiązuje limit osób - maksymalnie 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Ponadto, w świątyniach i obiektach kultu religijnego w dalszym ciągu obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult), również gdy wydarzenie odbywa się na zewnątrz. Co istotne, nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki.
Limity osób obowiązują również w sklepach. O powierzchni do 100 m2 może przebywać jedna osoba na 15 m2 powierzchni sklepu. W sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 może przebywać jedna osoba na 20 m2 powierzchni sklepu.
Jesteśmy przekonani, że wspólne działania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i zachowanie reżimu sanitarnego przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olkuskiego i zapobiegną tworzeniu się łańcucha zakażeń.