Wycinka drzew: kiedy bez zezwolenia? Rzut oka na przepisy…

Posiadając działkę często myślimy, że rosnąca na niej zieleń to nasza własność, w takim rozumieniu, że możemy dowolnie nią rozporządzać, w tym prowadzić wycinanie drzew. W praktyce jest jednak inaczej – wycinka drzew jest ograniczona przepisami, w większości przypadków wymaga zezwolenia. Są jednakże wyjątki, o tych opowiedział ekspert z MG-Ogrody.pl (wycinka drzew Kalisz).

Wycinka drzew: kiedy bez zezwolenia można usunąć?

Wycinka drzew to zwykle usługa zlecana profesjonalistom, chyba, że chodzi o małe drzewa lub krzewy, które można usunąć samodzielnie. Samo wycinanie drzewa nie jest tak dużym problemem, jak kwestie prawne z tym związane. Bez względu na sytuację, nie wchodzi w grę wycinka drzewa chronionego, umieszczonego na terenie rezerwatu przyrody lub w miejscu, gdzie takowy przewiduje miejscowy plan zagospodarowania. Żadna firma nie przeprowadzi wycinki drzew w takiej sytuacji.

Oczywiście są wyjątki i to napawa optymizmem. Wycięcie drzewa bez zezwolenia jest możliwe, jeśli mierzony na wysokości 5 cm od ziemi pień nie przekracza w obwodzie 50 – 80 cm. Zakres dość duży, ale przepisy rozdzielają go w zależności od różnych gatunków drzew. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne wycięcie drzewa, grozi nam kara grzywny. Oprócz drzew, ograniczenia prawne nałożone są także na krzewy. Wycinka tych drugich jest legalna, gdy krzewy lub ich skupiska nie przekraczają powierzchni 25 mkw ()

Wycinanie drzew może odbywać się wówczas, gdy są one uszkodzone, np. wskutek wypadku lub katastrofy, np. kataklizmu (powodzi, tornada). Tutaj wsparcie oferują lokalne firmy specjalistyczne, jak kaliski serwis MG-Ogorody.pl. Wycinka drzew wymaga sprzętu, wiedzy i doświadczenia, inaczej może zagrażać ludziom oraz krajobrazowi.

Wycinka drzew: gdzie zgłosić?

Stosowną dokumentację należy zgłosić w urzędzie miejskim lub gminnym. Wycinka drzew wymaga wypełnienia formularzy, które z reguły dostępne są na stronach www danej jednostki. Wnioski na wycięcie drzewa można też dostać w urzędzie.

Wycinanie drzew należy zgłosić w oparciu o pomiar na wysokości 5 cm. Mierzymy obwód pnia. Pozwolenie na wycięcie drzewa będzie potrzebne, gdy obwód przekroczy 80 cm dla takich drzew jak topola, wierzba, klon jesionolistny, klan srebrzysty. Po przekroczeniu 65 cm obwodu wycinka drzew wymaga pozwolenia dla drzew: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan. Pozostałe gatunki drzew wymagają pozwolenia na wycięcie, jeśli ich obwód przekroczy 50 cm. Wycinka krzewów musi być zgłoszona, gdy ich powierzchnia przekracza 25 mkw (krzewy lub ich skupiska).