Kilkadziesiąt osób wzięło udział w nowej grze miejskiej prezentującej Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich w ramach XXI Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej z Dreptusiem pod hasłem „Zagadki olkuskiej starówki”.

Uczestnicy gry miejskiej spotkali się przed Punktem Informacji Turystycznej w Olkuszu, gdzie otrzymali karty gry z mapą i zestawem pytań. Mieli też okazję dowiedzieć się wielu informacji o Srebrnym Szlaku Gwarków Olkuskich, a także bezpłatnej aplikacji, która ułatwia jego zwiedzanie.

Grupa dzieci z rodzicami na olkuskim rynku

Następnie uczestnicy, w większości rodziny uchodźców z Ukrainy, wyruszyli na trasę spaceru. Specjalnie na tę okazję zostały przygotowane karty w języku polskim i ukraińskim. Zadaniem uczestników było odszukanie wskazanych na mapie 20 miejsc zwanych punktami kontrolnymi (PK) i udzielenie odpowiedzi na związane z nimi pytania, a także dopasowanie zdjęć rzeźb gwarków. Pomocą służył pracownik olkuskiego Punktu Informacji Turystycznej, a jako tłumaczka pani Olga Naboka - wolontariuszka z Ukrainy.

Dzieci przy rzeźbie gwarka na olkuskim rynku

Choć pytania nie były łatwe, to wszystkim dzieciom udało się poprawnie rozwiązać zagadki i dostały drobne upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Uczestnicy wycieczki otrzymali także bezpłatne materiały promocyjne Olkusza i Małopolski w języku polskim i ukraińskim. Trasę spaceru „Z Dreptusiem po Olkuszu – zagadki olkuskiej starówki” można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej w wersji polskiej oraz ukraińskiej.

Obecnie jest już przeszło 120 tras wędrówek z Dreptusiem, czyli sympatycznym emotikonem, rozsianych po całej Polsce. Olkuska trasa opracowana przez pracownika Punktu Informacji Turystycznej w Olkuszu oraz Dariusza Mazurka - pomysłodawcę wędrówek z Dreptusiem, ma numer 105 i Olkusz jest drugim po Krakowie miastem Małopolski, które ma takie trasy.

Dzieci przy rzeźbie gwarka pod olkuskim magistratem

XXI Turystyczna Rodzinna Impreza Plenerowa z Dreptusiem „Zagadki olkuskiej starówki” odbyła się w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2022” oraz „Festiwalu Gwarków Olkuskich”. Jej organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a partnerem Turystyczna Rodzinna Impreza Plenerowa (TRIP) Patronat medialny objął Przegląd Olkuski i Gazeta Olkuska.

„Srebrny szlak gwarków olkuskich” to część rewitalizacyjnego projektu „Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”, w skład którego wchodziło jeszcze zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego (boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw oraz plenerowa siłownia) oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wartość całego projektu „Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu” to 1 298 849,53 złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 wyniosło 974 137,12 złotych.