audioguide

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu realizuje projekt pn. „Konwersja cyfrowa MOK Olkusz” w ramach projektu systemowego ”Konwersja cyfrowa domów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach projektu zakupiono 10 urządzeń mobilnych do odsłuchiwania audiodeskrypcji. Dzięki zakupionemu sprzętowi osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi będą mogły przemieszczać się  oraz zwiedzać kolekcje muzealne zlokalizowane w Centrum Kultury tj. w Muzeum Afrykanistycznym, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Muzeum Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

FE POPC poziom pl 1 rgb