Dzisiaj (22.03. br.) w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkali się uczniami klas pierwszych, drugich, czwartych i piątych, by porozmawiać z nimi o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. W trakcie spotkania z uczniami starszych klas policjanci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu, ale także edukowali słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej.

W najmłodszych klasach policjanci rozmawiali o szeroko rozumianym bezpieczeństwa i o zasadach panujących w szkole i poza nią. Jak zachowywać się w stosunku do kolegi i koleżanki z klasy. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, to  tematy poruszane podczas tego spotkania. Policjanci przypomnieli również dzieciom jak należy zachowywać się wobec osób nieznajomych. „Zależy nam na tym, aby dzieci pamiętały, że nie należy rozmawiać z osobami obcymi, nie należy udzielać im informacji np. na temat miejsca zamieszkania, a także nie należy brać żadnych przedmiotów od nieznajomych”. W klasach starszych tematem  pogadanek była odpowiedzialność prawna osób nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników. Uczniowie dowiedzieli się  czym jest demoralizacja nieletnich oraz czyn karalny. Usłyszeli również jakie środki wychowawcze i poprawcze może  zastosować sąd  wobec osoby nieletniej. Policjanci  rozmawiali także o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i o zjawisku cyberprzemocy. Szczególną uwagę zwrócili na anonimowość w sieci i na wizerunek. Mundurowi wyjaśnili, dlaczego nie należy zamieszczać w sieci swoich danych osobowych oraz przedstawili zagrożenia płynące z zawierania znajomości internetowych. Poruszane przez nich  zagadnienia, miały także uświadomić uczniom, jakie konsekwencje prawne mogą ze sobą nieść nieodpowiedzialne zachowania.