Mało kto nie posiada telefonu komórkowego, laptopa czy komputera i nie korzysta z Internetu. W dzisiejszych czasach to nieodłączny elementem codziennego funkcjonowania. Korzystanie z tych urządzeń daje wiele możliwości. Umożliwia komunikowanie się, jest doskonałym źródłem informacji i rozrywki. Z drugiej zaś strony, Internet niesie ze sobą wiele zagrożeń, na które najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Dlatego bardzo ważna jest edukacja młodzieży w zakresie cyberprzemocy. Istotne jest również informowanie o konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwych zachowań w Internecie.

Co to jest bulling? Jaka jest odpowiedzialność prawna osób nieletnich? W jaki możemy chronić swój wizerunek w sieci? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskała młodzież z partnerskich olkuskich Szkół Podstawowych Nr 4 i 5, która wzięła udział 24 kwietnia 2023 r. w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez olkuską Bibliotekę w ramach cyklu „Zagrożenia płynące z Internetu i nowych technologii informacyjnych”. Spotkanie prowadzili, w ramach współpracy partnerskiej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu – komisarz Katarzyna Matras i młodszy aspirant Kamil Lisowski.

Mundurowi w przystępny sposób omówili tematy m.in. związane z hejtem, cyberprzestępczością i upublicznianiem swojego wizerunku w sieci. Policjanci szczegółowo wyjaśnili  uczniom  w jakich sytuacjach mogą narazić się na odpowiedzialność prawną.

Dzięki spotkaniu uczniowie zdali sobie sprawę, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów, aby nie stali się oni narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Konsekwencje takich działań w sieci mogą okazać się naprawdę poważne zarówno dla ofiary,  jak i sprawcy cyberprzemocy.