W miniony piątek instruktor taktyki technik interwencji aspirant sztabowy Marek Goraj przeprowadził szkolenie z zakresu samoobrony dla pracowników służby zdrowia. Policjant zademonstrował podstawowe metody obrony przed napastnikiem oraz wskazywał sposób reakcji na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Cykl szkoleń z samoobrony dla pracowników służby zdrowia rozpoczął się w piątek (13.05. br.) i odbył się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu. Zajęcia  prowadzone były pod czujnym okiem policyjnego instruktora. Celem warsztatów jest nie tylko nauczenie się właściwych postaw, ale i nabycie umiejętności stosowania różnych technik samoobrony w sytuacjach  bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Policyjny specjalisty uczył uczestników podstawowych technik i chwytów obezwładniających. Wyjaśniał przy tym, jak zachować się w sytuacjach napaści fizycznej, na co często narażeni są pracownicy służby zdrowia w kontakcie z agresywnymi pacjentami. Dzięki takim szkoleniom uczestnicy maja okazję  zdobyć umiejętności i poszerzyć swoją wiedze z zakresu samoobrony.