Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 20236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o sprzedaży końcowej węgla kamiennego w Gminie Olkusz.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej: 12,50 ton.

  • groszek JARET – 0,26 ton,
  • groszek – 7,62 tony,
  • orzech – 3,44 tony,
  • kostka – l,18 tony.

Cena 1.695,00 zł/tonę (cena nie zawiera kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowego do gospodarstwa domowego).

Do udziału w sprzedaży końcowej uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, bez względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej