W środę (17.05. br.) Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu młodszy inspektor Jarosław Klich w obecności kadry kierowniczej i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, wręczył komisarzowi Tomaszowi Mosurowi rozkaz powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Uroczysta  zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi przez dowódcę  uroczystości podkomisarza Marcina Kwietnia. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Podczas uroczystości, szef olkuskiej Policji przywitał się z uczestnikami i podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi o powołanie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu komisarza Tomasza Mosura.  „Serdecznie dziękuję Panu Generałowi  o przychylenie się do mojego wniosku o powołanie na to stanowisko komisarza Tomasza Mosura...”.  Podczas swojej przemowy komendant zwrócił się do zgromadzanych słowami wdzięczności i wielkiego uznania dla zastępcy: „Tomasz Mosur pracuje od 20 lat. Zawsze bardzo rzetelnie, ale przede wszystkim odpowiedzialnie wykonywał swoje obowiązki. Profesjonalnie nadzorował pion prewencji - jako Naczelnik Wydziału Prewencji a wcześniej jako zastępca i kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Potrafi dowodzić zespołem, zachowując przy tym wysoki poziom kultury osobistej. To cecha bardzo istotna dla osób, które piastują wysokie stanowiska w Naszej organizacji. Zarówno ja, jak i wszyscy obecni mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie, na cenne wskazówki i uwagi. Komisarz Tomasz Mosur nie boi się podejmować trudnych decyzji. Zawsze angażował się w realizację takich zadań”. Młodszy inspektor Jarosław Klich  życzył swojemu zastępcy sukcesów oraz powodzenia na nowym stanowisku. Z kolei nowo powołany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu w swoim przemówieniu podziękował za wyróżnienie i zaufanie „To dla mnie ogromne wyróżnienie współkierować jednostką, z którą jestem związany od początku swojej służby…. Postaram się nie zawieść i kredyt zaufania zobowiązuje się spłacić w całości. Chciałem podziękować także kadrze kierowniczej, a za Waszym pośrednictwem podległym policjantom i pracownikom cywilnym, za to w jakim sposób przyjęliście mnie na tym stanowisku… Chciałbym kontynuować działania mające na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu olkuskiego. Zapewniam, że wszelkie decyzje podejmowane będą przeze mnie z osobistą odpowiedzialnością, dbając przy tym o honor oficera Polskiej Policji”. 

Komisarz Tomasz Mosur jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W roku 2019 ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 25.07.2003 roku. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji.

  • Od 16.04.2020 roku Naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Olkuszu.
  • Od 15.05.2023 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.