Wieczorem 16 listopada w działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku miał miejsce szczególny wykład.

Prelekcja Ryszarda Ryzy, Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów, Radnego Rady Miejskiej "Pierwsze lata działalności Józefa Piłsudskiego, stworzenie Legionów cz. II" była kontynuacją wykładu z 4 maja tego roku.

IMAG0013

Uroczysty, niezwykły nastrój nadało temu wieczorowi wystąpienie Ireny Włodarczyk - poetki, społeczniczki, członkini Klubu Literackiego  przy MOK.

Jako że listopad to miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli, pani Irena recytowała swoje wiersze poświęcone znanym olkuszanom:  Janinie Majewskiej, Zofii Rumprechtowej, Zdzisławowi Filipskiemu, Barbarze Kalliście, Jolancie Skawińskiej, Halinie Świerczek, Januszowi Czerniakowi, Annie Piątek i Stanisławowi Lorkowi.

A oto wiersz Ireny Włodarczyk dla Janiny Majewskiej:

Poetko Ziemi Olkuskiej

Od zawsze zakochana

W jej pięknie

Historii

I zabytkach

                      Kustoszu

                      Kronikarzu

                      Przewodniku

- byłaś źródłem wiedzy

Wszystkich tajemnic

Naszego zakątka

                     Odeszłaś od nas –

                     pozostawiając fakty historii

                    w swojej niepowtarzalnej twórczości.

                    Z głębokim żalem

                    Składamy Ci pokłon

                    i podziękowanie

                   za wszystko co czyniłaś

                   by pozostać na zawsze

                   w pamięci olkuskich przyjaciół

Wzruszenia, wspomnienia, świadomość przemijającego czasu i tego, co naprawdę w życiu ważne... Tym zakończyli ów wieczór studenci OUTW.