Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Wycieczka Uczniów z Olkuskiej Szkoły Podstawowej z wizytą w Komendzie

W dniu 06.12.2017 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zawitały dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu. Uczniom opisano pracę policjanta oraz poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa

Dzieci podczas spotkania mogły porozmawiać z policjantami na temat pełnionej służby w policji. Funkcjonariusze m.in.; z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Technik Kryminalistyki z Wydziału Kryminalnego oraz Dzielnicowy w olkuskiej komendy opisali na czym polega i jak wygląda ich codzienna praca. Uczniom pokazano sprzęt oraz wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie, gdzie przymierzanie sprawiło dzieciakom dużą frajdę. Technik przedstawił oraz pokazał w jaki sposób można zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Następnie podczas spotkania, przeprowadzono krótka prelekcję dotyczącą odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberprzemocy a wszystko to w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, którą zainicjował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak.

Na zakończenie spotkania każdy z obecnych otrzymał pamiątkowy odblask w ramach akcji „Dzień Odblasku”, gdzie 1 października 2018 roku, będzie „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków 2018”. Celem planowanych działań jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu aktywnie włącza się do zaplanowanej akcji.