Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” – kolejne spotkanie z uczniami.

Kolejne spotkania z uczniami szkoły podstawowej w Olkuszu, odbyli funkcjonariusze z olkuskiej policji, podczas którego przeprowadzili prelekcję dotyczącą zagrożenia w sieci oraz odpowiedzialności karnej.

Olkuscy funkcjonariusze w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, kontynuują spotkania z uczniami klas podstawowych na terenie powiatu olkuskiego, które mają na celu uświadomić uczniom o występujących zagrożeniach w sieci. Podczas spotkań realizowane są działania edukacyjno - informacyjne w zakresie cyberzagrożeń i odpowiedzialności karnej, które towarzyszą akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

W dniu 24 listopada 2017 roku, policjant z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Olkuszu, asp. szt. Marcin Adamek przy współpracy z Dzielnicowym asp. Łukaszem Zańko rozmawiali o występujący zagrożeniach w Internecie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Podczas realizowanej prelekcji funkcjonariusze zachęcali uczniów do aktywnego udziału w spotkaniu. Podczas zajęć zostały przedstawione filmy edukacyjne dotyczące omawianego tematu.

Policjanci poinformowali uczniów, iż w przypadku występowania negatywnych zachowań w sieci świadczących o cyberprzemocy podlegają odpowiedzialności karnej.