Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Od wczesnej wiosny na wielu olkuskich osiedlach prowadzone są remonty, które mają za zadanie poprawić komunikację, funkcjonalność i estetykę terenów wokół bloków zamieszkiwanych przez tysiące mieszkańców. Dwie inwestycje osiedlowe zaplanowane na 2018 rok są już zakończone.

- Przez dekady na olkuskich blokowiskach nie były prowadzone żadne prace remontowe. Konsekwencją była infrastruktura zupełnie nieprzystająca do oczekiwań mieszkańców – brak miejsc parkingowych, pokruszone płyty chodnikowe i zniszczone krawężniki. Dlatego też jednym z priorytetów inwestycyjnych są dla mnie właśnie osiedla mieszkaniowe. Konsekwentnie realizujemy nasze plany, czego efekty można już zobaczyć. Jednocześnie prowadzonych jest kilka zadań – informuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Teren między blokami przy ulicy Górniczej (bloki 32-32-b) doczekał się kapitalnego remontu. Mieszkańcy mają do dyspozycji wykonane z kostki brukowej nowe drogi, chodniki, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i garaży, a także oświetlenie. W centralnym punkcie placu powstał zieleniec otoczony ścieżką oraz małą architekturą – ławkami i koszami na śmieci. W tym roku zrealizowany został trzeci i ostatni już etap prac w tej części Olkusza, obejmujący drogę dojazdową, chodniki i kanalizację deszczową. Koszt tegorocznych prac to 120 tys. zł. Całość robót wykonanych w ramach tego zadania to przeszło pół miliona złotych, które zostały wygospodarowane z kasy Gminy Olkusz.

Nie do poznania jest również główny trakt na osiedlu bloków mieszkalnych przy ulicy Sławkowskiej. W tym roku realizowany był drugi etap prac, obejmujący centralną część ciągu pieszo-jezdnego. Kontynuowany był remont chodnika i drogi. Powstały również kolejne miejsca parkingowe. Kapitalny remont ciągu pieszo-jezdnego między ulicami Kantego i Sławkowską rozpoczął się w roku poprzednim. Za kwotę 350 tys. zł przygotowano projekt i zrealizowano prace na odcinku od strony ulicy Kantego. Tegoroczny etap prac kosztował około 200 tys. zł.

- Na tym na pewno nie koniec. Jeszcze w tym roku uporządkujemy zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie nowej inwestycji. Natomiast w kolejnym roku będziemy chcieli zająć się kolejnymi częściami tego osiedla i tym samym doprowadzić prace do końca – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Niebawem finiszu doczekają się kolejne remonty prowadzone na ul. Rataja (osiedle Słowiki), ul. Skalskiej, ul. Reja (osiedle Młodych), czy też ulicy Polnej. Również na ten rok zaplanowane są jeszcze ulice: Orzeszkowej (osiedle Młodych) i Nullo.