„Bezpieczeństwo w turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej” – debata społeczna

Debaty społeczne to jedno z priorytetowych działań Policji. Pełnią ważną rolę w porozumiewania się z lokalnym społeczeństwem. Taka forma komunikowania się jest niezbędna do diagnozowania problemów i zagrożeń, które są najbardziej uciążliwe dla społeczności lokalnej.

W ubiegłym tygodniu Komisariat Policji w Kluczach przeprowadził debatę społeczną, której tematem było „Bezpieczeństwo w turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej”. W debacie udział wzięli zaproszeni goście:Wójt Gminy Klucze p. Norbert Bień, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosław Klich, Radny Powiatu Olkuskiego p. Kazimierz Ściążko,

kpt. Paweł Papaj z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Sekretarz Gminy Klucze p. Daniel Hickiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Walik wraz z 4 radnymi Gminy Klucze, Szef RZI z Krakowa - płk. Przemysław Breliński, Zastępca Komendanta Żandarmerii Wojskowej krakowskiego oddziału podpułk. Robert Musiel, Komendant Posterunku Straży Leśnej p. Jan Górecki a także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy Klucze.

Komendant Komisariatu Policji w Kluczach podkom. Jerzy Wilk omówił główny cel debaty i wyjaśnił jak wielką rolę w zakresie wymiany informacji pomiędzy Policją a lokalnym społeczeństwem, pełnią debaty społeczne. Poruszył kilka istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zaprezentował działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jakie daje możliwości nowa technologia a także aplikacji „Moja Komenda” i „Dzielnicowy bliżej nas”.

Podczas debaty wywiązała się dyskusja. Mowa była o zdewastowanych nowo wybudowanych obiektach turystycznych jak i nielegalnie wjeżdżających pojazdach terenowych, quadach i motocyklach krosowych a także zagrożeniach w ruchu drogowym. Dyskutowano o potrzebie zmiany organizacji ruchu na DK 1095K Klucze – Hutki, gdyż problemem jest niewłaściwe parkowanie pojazdów i zbyt duża prędkość.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele służb uznali, że bezpieczeństwo na terenie Pustyni Błędowskiej jest wspólnym celem i tylko wspólne działania mogą przynieść efekty. Zaplanowano więc patrole policji i wojska. Rozmowy tyczy się również zakupu quada dla komisariatu jak i montażu monitoringu wizyjnego w punktach widokowych.