Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Policjanci ostrzegają przed niewłaściwymi zachowaniami w Sieci i  informują o konsekwencjach prawnych

Mało kto nie posiada telefonu komórkowego, laptopa czy komputera i nie korzysta z Internetu. W dzisiejszych czasach to nieodłączny elementem codziennego funkcjonowania. Korzystanie z niego daje nam wiele możliwości. Umożliwia komunikowanie się, jest doskonałym źródłem informacji i rozrywki. Z drugiej zaś strony, Internet niesie ze sobą wiele zagrożeń, na które najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Dlatego bardzo ważna jest edukacja, nie tylko dzieci, ale i ich rodziców. Zawłaszcza, że zbliża się okres wakacyjny i większość młodych ludzi swój wolny czas będzie spędzać w „Internecie”.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie, szantażowanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w Sieci. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawę jak wielką krzywdę można wyrządzić drugiej osobie i jakie są konsekwencje prawne takiego zachowania. O tym najwyraźniej zapomniała 15-latnia gimnazjalistka. Dziewczyna podszyła się w sieci pod swoją koleżankę i bez zgody umieściła jej zdjęcie z erotycznym podpisem. Sprawa trafiła na policję. Matka pokrzywdzonej nastolatki natychmiast zareagowała na przemoc w sieci. Teraz policjanci z Bukowna będą prowadzić dochodzenie pod kątem tzw. stalkingu art. 190a§2 kodeksu karnego a wkrótce sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.

Małopolska Policja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Naukową Akademicką Siecią Komputerową od wielu lat podejmują działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa najmłodszych w sieci funkcjonujący pod nazwą "Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie". Prowadzone przez Policję spotkania dla dzieci, rodziców i nauczycieli są poświęcone edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Podczas tych spotkań mundurowi informują o najnowszych zjawiskach online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci. Przypominają również o konsekwencjach prawnych cyberprzemocy. Jednocześnie zachęcają rodziców do aktywnego uczestnictwa w internetowym życiu swoich pociech, do poznania ich zainteresowań i społeczności wirtualnej. Chcemy wyczulić rodziców na to, by mieli pod kontrolą, co robią dzieci w Internecie, z kim ich pociechy nawiązują kontakty i jaki mają one charakter.