Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Rano pod bramą zamku uczestników pleneru powitał Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”, który krótko omówił cele pleneru. Oprowadził uczestników pleneru wraz z opiekunami po zamku Rabsztyn, przekazując sporo ciekawostek o jego historii. Następnie wszyscy otrzymali materiały plastyczne, pamiątkowe znaczki i zestawy materiałów promocyjnych miasta i gminy Olkusz oraz Stowarzyszenia. Potem przyszedł czas na wybór miejsca na rysowanie, bądź malowanie zamku i przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestnicy pleneru zabrali się do pracy. Po obiedzie w restauracji „Podzamcze”, część artystów kontynuowała działania twórcze, a część, zwłaszcza najmłodszych, którzy wcześniej skończyli rysować, skusił pobliski plac zabaw.

plener 2018 6plener 2018 9

W plenerze wzięli udział podopieczni sekcji plastycznych oraz dorośli artyści z sześciu ośrodków kultury w Olkuszu, Bukownie, Bolesławiu, Kluczach, Trzebini i Zawierciu. - Mamy nadzieję, że udział w plenerze był ciekawym doświadczeniem dla jego uczestników, którzy mieli okazję poznać zamek Rabsztyn i siebie nawzajem. Zależało nam, żeby plener poza celami artystycznymi zintegrował środowisko twórców z okolicznych ośrodków. Jestem przekonany, że prace powstałe podczas pleneru pokazywane na kolejnych wystawach będą służyły promowaniu zamku Rabsztyn, którym zajmujemy się od 18 lat – powiedział Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.

plener 2018 10plener 2018 8

Prace powstałe podczas pleneru będzie można oglądać w październiku na wystawie w olkuskim Domu Kultury. Są szanse, że później wystawa, której będzie towarzyszył katalog, zostanie zaprezentowana także w innych ośrodkach kultury. Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Nadleśnictwa Olkusz oraz prywatnych sponsorów, m.in. restauracji Podzamcze i sklepu Leviatan.

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało w 2000 roku w Olkuszu. Postawiło sobie za cel ratowanie ruin zamku przed dalszym zniszczeniem, a także popularyzację tego cennego zabytku. Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od 2003 roku turniejów rycerskich. Wydaje foldery i książki poświęcone historii zamku Rabsztyn, organizuje cieszące się sporą popularnością konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, zloty turystyczne oraz plenery. Przed dwoma laty Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, jako jedyne z ziemi olkuskiej, znalazło się w gronie laureatów XIII edycji konkursu „Kryształy Soli”, w którym otrzymało wyróżnienie w kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu