Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Dnia 21 XI 2018r. w Olkuszu odbyla I sesja Rady Powiatu nowej kadencji. Jednym z punktów obrad był wybór starosty olkuskiego. Decyzją radnych stanowisko to obejmie Pan Paweł Piasny, którego poparło 19 radnych z 23 uprawnionych do głosowania. Funkcję wicestarosty olkuskiego będzie pełnił Pan Bogumił Sobczyk. Nowego wicestarostę poparło 21 radnych (przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się).
Wybór starosty poprzedziło głosowanie, podczas którego wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu Olkuskiego. Przewodniczącym został Pan Jacek Piotr Osucha, a wiceprzewodniczącymi Pani Barbara Rzońca oraz Pan Robert Kozłowski.
Członkami Zarządu natomiast zostali Pan Krzysztof Dąbrowski, Pan Piotr Gamrot oraz Pan Jan Orkisz.
Nowej Radzie Powiatu życzymy zgodnej pracy, mądrych decyzji i wielu sukcesów.