W odpowiedzi na medialne doniesienia dotyczące prognozy długu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu informuje:

  1. Prognoza emisji obligacji nie oznacza, że obligacje z pewnością zostaną wyemitowane. Gmina Olkusz prognozowała emisję obligacji już w 2018 roku. W wyniku uzyskanych oszczędności i wypracowania większych niż zakładano dochodów, prognozy te zostały skorygowane poprzez całkowite usunięcie zapisu o emisji obligacji w 2018 roku.
  2. Na zakończenie 2018 roku bilans spłaconych zobowiązań Gminy Olkusz za ostatnie cztery lata będzie wynosił 18,5 miliona złotych, przy całkowitym braku zaciągania nowych zobowiązań.
  3. W 2014 roku dochody Gminy Olkusz wynosiły 136,5 mln zł, natomiast zadłużenie wyniosło 45,4 mln zł, co stanowiło 33,4 % w stosunku do uzyskanych dochodów.
  4. Na zakończenie 2018 roku prognozuje się dochody Gminy Olkusz w wysokości 185 mln zł. W wyniku konsekwentnej spłaty zobowiązań finansowych stosunek zadłużenia Gminy do jej dochodów na zakończenie roku będzie wynosił 14,6%.
  5. Dobra kondycja finansów Gminy Olkusz, wyrażona m.in. stosunkiem zadłużenia do dochodów Gminy Olkusz, pozwala Gminie Olkusz realizować ambitne projekty inwestycyjne, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej. Na przyszły rok planowane są wydatki związane m.in. budową mieszkań przy ul. Witosa, poprawą bazy dydaktycznej olkuskich szkół i przedszkoli, rewitalizacją Parku Czarna Góra, Dolinki na Osiedlu Młodych oraz dalszymi pracami w obrębie budynku dawnego starostwa i podziemi ratusza.
  6. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej to najlepszy moment na to, by korzystać ze środków europejskich. Jeżeli nawet wkład własny sfinansowany byłby z obligacji, to w dalszym ciągu znacznie bardziej opłacalne jest sięganie po dofinansowanie oraz późniejsza konsekwentna spłata zobowiązań, niż finansowanie inwestycji w całości z budżetu Gminy Olkusz. Przykładowo, Gmina Olkusz skorzysta z 9 milionów złotych dofinansowania na rewitalizację Parku Czarna Góra. Gdyby Gmina Olkusz nie korzystała z dofinansowania, musiałaby na ten cel wyłożyć 14 milionów złotych wyłącznie z własnego budżetu, co postawiłoby realizację tej inwestycji pod znakiem zapytania.
  7. Znaczna poprawa stosunku zadłużenia Gminy Olkusz do dochodów pozwoliła Gminie Olkusz zaplanować emisję obligacji, która jest całkowicie bezpieczna dla miejskich finansów. Dobrą kondycję budżetu Gminy Olkusz potwierdza również fakt, że tylko w ciągu ubiegłego roku Gmina Olkusz wypracowała 16,3 mln złotych wolnych środków.
  8. Nawet gdyby Gmina Olkusz zdecydowała się w 2019 roku dokonać emisji obligacji w maksymalnym założonym zakresie, to wówczas stosunek zadłużenia Gminy Olkusz do dochodów wynosiłby 24,6%, czyli znacznie mniej niż w 2014 roku. Na wydatki typowo inwestycyjne w 2019 roku przeznaczona zostanie kwota 32,4 miliona złotych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy Olkusz jest bardzo dobra, a konsekwentna spłata zobowiązań w ubiegłych latach pozwala teraz ambitnie wykorzystywać możliwości dofinansowania planowanych zadań ze środków Unii Europejskiej. Jest to szansa, którą należy wykorzystać, ponieważ w przyszłości może okazać się, że możliwości uzyskania dofinansowania już nie będzie i Gmina te same prace będzie musiała wykonać wyłącznie ze środków własnych.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.