Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Na zakończenie X sesji Starosta Bogumił Sobczyk w imieniu własnym i poprzedniego starosty przekazał radnym i osobom obecnym na sesji słoiczek miodu z pierwszego powiatowego miodobrania w ramach Programu „Zostań Bartnikiem. Ratuj Pszczoły”.
Starosta poinformował, że pamiątkowa tablica z plastrem miodu i nazwą programu zawiśnie w gabinecie Starosty Olkuskiego i będzie symbolem tej ważnej akcji.