Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Kolejna inwestycja w powiecie olkuskim, tym razem w budynku przy ul. Piłsudskiego, zakończona.

Od wczoraj wszyscy mieszkańcy korzystający z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami czterokondygnacyjnego budynku nową windą. Inwestycja ta została zrealizowana z Programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III”, do którego powiat olkuski przystąpił. Cała inwestycja to koszt 157 993 PLN z czego dofinansowanie
z PFRON wyniosło 46 217 PLN.

Zdajemy sobie sprawę z jakimi trudnościami na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne, schorowane czy starsze i dlatego udogodnienia w postaci likwidacji barier w poruszaniu się
w przestrzeni publicznej powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Winda przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, wyposażona jest w tzw. zjazd awaryjny w przypadku braku energii elektrycznej zasilającej dźwig.

Mamy nadzieję, że jest to kolejny krok by być bliżej mieszańca zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego.