Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  • Olkusz dot. wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2019 poz.684 ),oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej na dzień 13 października 2019 r." href="https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1646869,informacja-burmistrza-miasta-i-gminy-olkusz-dot-wyznaczenia-miejsc-na-obszarze-miasta-i-gminy-olkusz.html">Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2019 poz.684 ),oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej na dzień 13 października 2019 r.

  • Kraków o uruchomieniu na potrzeby wyborów strony internetowej https://wybory.gov.pl wykorzystywanej jako portal konsolidujący serwisy informacyjne dotyczące wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych" href="https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,1646820,informacja-kbw-krakow-o-uruchomieniu-na-potrzeby-wyborow-strony-internetowej-httpswyborygovpl-wykorz.html">Informacja KBW Kraków o uruchomieniu na potrzeby wyborów strony internetowej https://wybory.gov.pl wykorzystywanej jako portal konsolidujący serwisy informacyjne dotyczące wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych