SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 29 KWIETNIA 2020, GODZ 12:00
 

 


Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 4
Liczba pacjentów hospitalizowanych w Nowym Szpitalu w Olkuszu z podejrzeniem COVID-19: 2
Liczba osób objętych izolacją domową: 0
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium (Kraków): 1
Liczba ozdrowieńców: 2
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 33
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 75
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 2
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 32


Liczba badań przeprowadzonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 236

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski