Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 30 lipca 2020, GODZ 13:30
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje o kolejnych 2 przypadkach  COVID- 19 u mieszkańców naszego powiatu, które powróciły z zagranicy. 
 
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 17
Liczba ozdrowieńców: 12
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium: 0
Liczba osób objętych izolacją domową4
Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 1 (Szczecin)
Liczba osób objętych kwarantanną domową: 132
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 0
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 19

Liczba badań przeprowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 863 (w tym 18 - sanatoryjnych, 1 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny)


Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski