Dzisiaj 30 kwietnia 2021 roku rotę ślubowania wypowiedziało czterech policjantów, którzy zasilą szeregi olkuskiej komendy. Ze względu na reżim sanitarny uroczystość ta odbyła się w małym gronie w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, młodszego inspektora Jarosław Klicha i bezpośrednich przełożonych.

Ślubowanie rozpoczęło się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarza Tomasza Mosura.  
 
Ślubowanie to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego policjanta. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obowiązującym reżimie sanitarnym, uroczystość ta odbyła się bez udziału rodzin i bliskich funkcjonariuszy w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Tam  właśnie młodzi adepci  z powagą i dumą wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.
 
Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu, młodszy inspektor Jarosław Klich wręczył policjantom legitymacje służbowe oraz zasady etyki zawodowej. Szef olkuskiej policji pogratulował im wyboru zawodu i życzył policjantom sukcesów,  powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie. Podkreślił, że służba na rzecz społeczeństwa jest wielkim wyzwaniem, któremu zawsze musi towarzyszyć empatia i szacunek do drugiego człowieka. Słowa uznania i podziękowania skierował również do rodzin policjantów, podkreślając jaką niosą oni pomoc młodym adeptom i  wsparcie w podejmowaniu  przez nich życiowych wyborów.