W ponad 200 małopolskich szkołach podstawowych realizowana jest XI edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Szkoły biorące udział w konkursie, poprzez różnego rodzaju inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym pokazują, że nie tylko uczą ale również dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów w drodze do i ze szkoły. Uczniowie wyposażani są w kamizelki i elementy odblaskowe. Przystępują do różnego rodzaju konkursów plastycznych i wiedzy o tematyce bezpieczeństwa na drodze, tworzą filmy i piosenki edukacyjne w zakresie ruchu drogowego. Promocja akcji ma oddźwięk w mediach, tak lokalnych jak i ogólnopolskich, gdzie ukazuje się wiele publikacji promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych.

Akcja konkursowa w szkołach będzie realizowana do końca października, po czym Jury Konkursu oceni podjęte inicjatywy. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem od 3 do 15 listopada br. jest termin przesyłania sprawozdań o przebiegu akcji konkursowej w szkołach. Jury konkursu do 25 listopada br. oceni podejmowane inicjatywy, a następnie do połowy grudnia nastąpi wręczenie nagród zwycięskim szkołom.

Akcja konkursowa została zainicjowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2010 roku.

Podsumowanie wszystkich dziesięciu zrealizowanych edycji

W ciągu 10 edycji do konkursu zgłosiło się około 3300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 600 tys. uczniów. Odbyło się wiele imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. W sumie ukazało się ponad 30 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.